CZ | EN | DE
Stranky jsou ve vystavbe

Služby

Odborné posudky

Poskytujeme služby v oblasti expertních posudků stávajících nosných konstrukcí a konzultační činnost v předprojektové přípravě, případně odborná stanoviska k již vypracované dokumentaci.