CZ | EN | DE
Stranky jsou ve vystavbe

Služby

Statika betonových konstrukcí

Statické výpočty betonových prutových a deskostěnových konstrukcí jsou řešeny na rovinných a prostorových modelech ve výpočetních systémech Nexis a Esa PT.

Nelineární, dynamické a stabilitní výpočty jsou prováděny na rozšiřujících expertních modulech.

Zpracováváme posudky betonových konstrukcí dle norem ČSN, STN, EC v programovém vybavení sw Scia a Fine.