CZ | EN | DE
Stranky jsou ve vystavbe

Služby

Dílenská dokumentace

Naše kancelář patří v oboru zpracování dílenské dokumentace ocelových konstrukcí k největším firmám na českém trhu s možností přímého zapojení až 15-ti zkušených konstruktérů.
Dílenská dokumentace je vytvářena jednak v programu Autocad s podporou vlastní nástavby racionalizující tvorbu výkresů.
V posledních letech zparacováváme stále více dokumentace v objektově orientovaném systému X-steel, který plně využíváme ve vícesměnném provozu.

Současně tým statiků podporuje práci konstruktérů kontrolou a návrhem styků a závažných konstrukčních detailů, například jejich přímým modelováním v MKP programech.